Snarvegar

 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Kontakt oss SkilleTegn
 • Lag PDF SkilleTegn
 • (Bokmerke)

Smittevern

Smittevern er kommunen sitt systematiske arbeid for å førebyggja smittsame sjukdomar og å avgrensa smittespreiing ved epidemiar og andre smittsame sjukdomar.

I Os kommune tilbyr vi:

 • Tuberkulosekontroll
 • Barnevaksinasjon i samsvar med nasjonalt program for vaksinering mot smittsame sjukdomar
 • Informasjon og rådgjeving om smittsame sjukdomar

Smittevernoverlege Jan Rune Stangeland

Smittevernlegen skal...

 • .. gjera vurdering og tiltak i høve til smittesituasjonen i kommunen
 • .. ha kommunikasjon mellom kommune og innbyggjarar i slike høve

  Timebestilling for tuberkulintesting: Tlf. 5657 5000 (tast 6 for Helsestasjon)

  Sjølvbetening og Mine sider (krev innlogging):

Publisert av Arne Bakke. Sist endra 02.04.2014 av Sigrun Bukkholm
Tilbake

Kontaktinformasjon

Helse og sosial Rådhuset Postboks 84
5202 Os
Telefon
: 56 57 50 00

Faks
: 56 57 50 01
kontaktperson
Telefon :
5657 5036
Tittel :
Leiar for Førebyggande helsetenester
Bunnhjørne

Meir informasjon

Os kommune, pb 84, 5202 Os      Besøksadresse: Torggata 7 (Rådhuset)      Tlf. 56 57 50 00, Fax 56 57 50 01 Send e-post
padlock