Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Innvandring og integrering

Ansvarleg område: Helse og sosial

Snarvegar
Helsestasjon for flyktningar
NAV Os Flyktningetenesta
Os vaksenopplæring

Skjema, tenesteskildringar og eksterne linkar: Sjå høgremargen

Publisert av Simen Soltvedt. Sist endra 31.01.2014 av Sigrun Bukkholm
Tilbake

Kontaktinformasjon

NAV Os sosiale tenester/flyktningetenesta Brugata 36 Postboks 124
5202 Os
E-post : postmottak@os-ho.kommune.no
Telefon
: 55 55 33 33

Faks
: 53 04 53 71
Opningstid
: 1000-1430

Meir informasjon

Kjernesider (1)
Temaside (2)
Os kommune, pb 84, 5202 Os      Besøksadresse: Torggata 7 (Rådhuset)      Tlf. 56 57 50 00, Fax 56 57 50 01 Send e-post
padlock