Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Skatt og likning

Skatteoppkrevjaren i kommunen skal sørgje for innkrevjing eller tilbakebetaling av skatten etter at likninga er klar.

Skal du til dømes endre kontonummer for utbetaling av til gode skatt tek du kontakt med skatteopprevjaren i kommunen.

Truckweel fender
(Trailerhjul brukt som fender) | Fotograf: Simen Soltvedt
Truckweel fender fotograf Simen Soltvedt

I høgre kant finn du:

  • Kontaktinformasjon i Os kommune vedkomande skatt og likning
  • Våre einingar som er aktuelle i høve skatt og likning
  • Tenesteskildringar som visar dei rettar og plikter du har i høve dei tenester kommunen leverer innan skatt og likning
  • Eksterne linkar til andre offentlege nettsider med informasjon om skatt og likning

Ring 800 80 000 eller sjå nettsida til skatteetaten om du har spørsmål kring grunnlaget for skatten din.

 

Snarvegar:

 
Publisert av Beate Moberg. Sist endra 24.03.2010 av Beate Moberg
Tilbake

Kontaktinformasjon

Skatteoppkrevjaren Torggt. 7, Rådhuset Postboks 84
5202 OS
Telefon
: 56 57 50 00

Faks
: 56 57 50 01

Meir informasjon

Kjernesider (1)
Os kommune, pb 84, 5202 Os      Besøksadresse: Torggata 7 (Rådhuset)      Tlf. 56 57 50 00, Fax 56 57 50 01 Send e-post
padlock