Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • (Bokmerke)
Denne artikkelen er mellombels tom.
Tilbake

Kontaktinformasjon

NAV Os sosiale tenester/flyktningetenesta Brugata 36 Postboks 124
5202 Os
E-post : postmottak@os-ho.kommune.no
Telefon
: 55 55 33 33

Faks
: 53 04 53 71
Opningstid
: 1000-1430

Meir informasjon

Tenesteskildring (1)
Os kommune, pb 84, 5202 Os      Besøksadresse: Torggata 7 (Rådhuset)      Tlf. 56 57 50 00, Fax 56 57 50 01 Send e-post
padlock